WhiteChristmas

at 1244 × 697 in White Christmas (1954)

Snow, snow, snow, snowwww!